Vår visjon

Visjon

Respekt

Vi møter eleven der eleven er

  • Alle elever får individuell tilrettelegging
  • Eleven medvirker til egen læring


Læring

Vi legger til rette for at eleven skal oppleve:

  • Et trygt læringsmiljø
  • Læringslyst og mestring
  • Tro på egne evner og muligheter
  • Støtte i egen læringsprosess


Tro på positiv endring

Vi ønsker at våre elever skal:

  • Ha tro på seg selv
  • Føle seg sett og inkludert
  • Mestre utfordringer i hverdagen