Hovedseksjon

Strategisk plan

Oslo logo

Nordre Aker skole er en institusjonsskole knyttet til spesialisthelsetjenesten. Våre elever får behandling ved barne- og ungdomspsykiriatisk avdeling ved Oslo universitetssykehus.

Vår strategiske plan tar utgangspunkt i skolens visjon. Trygghet, mestring og utvikling er vår visjon og plattform for læring. Vi etterstreber å møte hver enkelt elev med respekt. Elevmedvirkning og individuell tilrettelegging er sentrale begreper hos oss. Vi legger til rette for at elevene våre skal oppleve mestring og utvikling i perioder med psykisk sykdom.

I et langsiktig perspektiv vil vi bidra til at våre elever skal kunne fullføre og bestå videregående opplæring etter gjeldende læreplan. Dette skjer i et nært samarbeid med nærskolen, da alle elever beholder sin elevstatus på sin egen nærskole, mens de innskrevet på Nordre Aker skole.