Tilbud til byomfattende spesialgrupper mens Osloskolen er stengt

Illustrasjon

Veiledere fra Kompetanseenheten for elevatferd og læringsmiljø vil være tilgjengelige på telefon og e-post for de byomfattende spesialgruppene. Dette gjelder veiledning, råd og samtale i to timer per dag. Det kan være:

  • Behov for faglig drøftingspartner
  • Organisatoriske og metodiske tilrettelegginger
  • Råd i forhold til hvordan en kan samtale med elevene i denne utfordrende tiden
  • Råd om samarbeid hjem/skole

Teamet som svarer på henvendelser består av veiledere fra Brusetkollen, Lønnebakken og Nordre Aker skoler

Hvordan ta kontakt?
Alle dager 08.30 - 11.00 og 12.00 – 15.30

Mandager:
Bjarne L. Olafsen Bjarne.olafsen@ude.oslo.kommune.no
464 27 746

Tirsdager:
Beate Holwech Beate.holwech@ude.oslo.kommune.no
907 89 947

Onsdager:
Birgitte Henrichsen Birgitte.henrichsen@ude.oslo.kommune.no
410 20 515

Torsdager:
Kristine Hovland Kristine.hovland@ude.oslo.kommune.no
400 90 664

Fredager:
08.30 – 11.00: Idunn Kalvatn Idunn1810@osloskolen.no
911 95 439

12.00 – 15.30: Zara Sjöberg Zara.sjoberg@osloskolen.no
948 54 235

Vikarer:
Stein Grøndalen Stein.grondalen@ude.oslo.kommune.no
922 48 696

Stein Are Rydin Stein.are.rydin@ude.oslo.kommune.no
924 59 240