Hovedseksjon

Skolerobot

AV1

AV1 plasseres på en pult i klasserommet, eleven kobler seg opp på roboten hjemmefra, gjennom nettbrettet eller telefonen sin. AV1 har innebygd kamera, mikrofon og høyttaler, og den styres gjennom appen, slik at eleven kan se og delta i det som foregår i hele klasserommet. Dette lar eleven delta i undervisningen på egne premisser, og er utviklet for at eleven skal kunne ta del i hele skoleopplevelsen. AV1 har støtte for 4G, og kan tas med ut i friminutt, på klasseturer eller bli med i bursdagsselskap.

Sikkerhet:

I skolen er ingenting viktigere enn elevenes sikkerhet og personvern. AV1 er en helt trygg løsning, videostrømmen er ende-til-endekryptert, kun én elev kan bruke roboten til enhver tid og det er ikke mulig å ta skjermopptak i appen. Det er også tydelig for lærer og medelever når AV1 er påskrudd

 

Tilbud om veiledning for Osloskolen via Nordre Aker skole.

Vi ønsker å bidra inn i klasserommet ved å hjelpe lærer, elev og foresatte til å kunne benytte Av 1 som et ledd i for. eksempel tilbakeføring til skole, kontakt med klassen via grupperom, og opprettholde sosial tilhørighet.

Våre erfaringer ved bruk av AV1  

Gjennom vårt pilotprosjekt har vi skaffet oss noen erfaringer som bekreftet nytteverdien av samspill mellom teknologi og mennesker. Vi har gjennomført ulike prosjekter der vi ser at ved rett bruk og tilpasning, har roboten bidratt til utvikling for elevens beste. Vi opplever den som enkel bruk.

Ta kontakt for informasjon og hjelp: Ellen Meyer Knutsen, koordinator. Ellen1103@osloskolen.no