Om tjenesten

Gutt som går på strand

tadrettet tjeneste ved Nordre Aker skole er knyttet til Kompetanseenhet for elevatferd og læringsmiljø i Utdanningsetaten. Disse består av de utadrettede tjenestene på Brusetkollen, Lønnebakken og Nordre Aker. Dette er et lavterskeltilbud som tar sikte på å bistå skoler med målrettet forebyggende arbeid og tiltak for enkeltelever og grupper av elever.

Nordre Aker skoles veiledning retter seg spesielt mot psykisk helse satt inn i skolesammenheng. Alle henvendelser til kompetanseenheten koordineres via Brusettkollen skole og henvisningsskjema sendes til:

Brusetkollen skole
PB 422
1373 ASKER

Frontteamet

Frontteamet er knyttet til Barneseksjonen for psykisk helse og gir et intensivt behandlingstilbud til psykisk syke barn som trenger akutt behandling. Spesialpedagogene i teamet samarbeider med nærskole, PPT og eventuelt andre aktuelle instanser for å få et best mulig overblikk over det enkelte barns situasjon. Gjennom kartlegging, samtaler og veiledning til skole og hjem blir det iverksatt tiltak som kan bidra til en positiv skoleutvikling. 

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling