Om tjenesten

Gutt som går på strand

Utadrettet tjeneste ved Nordre Aker skole er knyttet til Kompetanseenhet for elevatferd og læringsmiljø i Utdanningsetaten. Enheten består av de utadrettede tjenestene på Brusetkollen, Lønnebakken og Nordre Aker. Dette er et lavterskeltilbud som tar sikte på å bistå skoler med målrettet forebyggende arbeid og tiltak for enkeltelever og grupper av elever. Vi tilbyr observasjon og veileding av personale som jobber rundt eleven, samt vurderer behov for å trekke inn flere instanser. Vi kan ha kontakt med foreldre og vi samarbeider med eksterne etater. Det forventes at skolen setter av tid til veiledning og i tillegg organiserer samarbeidstid mellom veiledningene.

Nordre Aker skoles veiledning retter seg spesielt mot psykisk helse satt inn i skolesammenheng. Alle henvendelser til kompetanseenheten koordineres via Brusettkollen skole og behovsmeldinger sendes i websak til Brusetkollen skole og ressurssenter.

 

Kurs i Foma (Forebygging og mestring av aggresjon)

Kurset tilbys i forhold til behovsmelding på enkeltelever. Ved ytterlige informasjon kontakt Nordre Aker skole.

 

Frontteamet

Frontteamet er knyttet til Barneseksjonen for psykisk helse og gir et intensivt behandlingstilbud til psykisk syke barn som trenger akutt behandling. Spesialpedagogene i teamet samarbeider med nærskole, PPT og eventuelt andre aktuelle instanser for å få et best mulig overblikk over det enkelte barns situasjon. Gjennom kartlegging, samtaler og veiledning til skole og hjem blir det iverksatt tiltak som kan bidra til en positiv skoleutvikling. 

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling på Oslo universitetssykehus