Hovedseksjon

Telefon
Tlf: 22 14 40 00 (9.00-15.00) 22 14 40 00 (9.00-15.00)

Nytt fra Osloskolen

False

Avdeling Nydalen

 

Barnetrinn, Gjerdrumsvei 21

Avdeling Sogn

Ungdomstrinn, Sognsvannsveien 67

Adresse

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no
Postadresse
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Nordre Aker Skole
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo
Merk e-posten eller konvolutten med skolens navn.Besøksadresser

Avdeling Sogn
Sognsvannsveien 67
0372 Oslo
Avdeling Nydalen
Gjerdrumsvei 21
0484 Oslo
Postadresse/Varelevering
Nordre Aker skole
Sognsvannsveien 67
0372 OSLO

 

Slik er Osloskolen organisert

  • Elev
  • Lærer
  • Rektor
  • Driftsstyret
  • Utdanningsadministrasjonen
  • Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning
  • Byrådet Oslo bystyre