Tilbud til byomfattende spesialgrupper mens Osloskolen er stengt

Veiledere fra Kompetanseenheten for elevatferd og læringsmiljø vil være tilgjengelige på telefon og e-post for de byomfattende spesialgruppene. Dette gjelder veiledning, råd og samtale i to timer per dag. Det kan være: 

  • Behov for faglig drøftingspartner
  • Organisatoriske og metodiske tilrettelegginger
  • Råd i forhold til hvordan en kan samtale med elevene i denne utfordrende tiden
  • Råd om samarbeid hjem/skole 

Teamet som svarer på henvendelser består av veiledere fra Brusetkollen, Lønnebakken og Nordre Aker skoler. Hvordan ta kontakt? Se mer her

Avdeling Nydalen

Bilde av barneavdelingen

Gjerdrumsvei 21

Avdeling Sogn

Sognsvannsveien 67 

NYHETER

Vi får ny e-post og postadresse. Vennligst benytt de nye adressene hvis du skal kontakte oss skriftlig.
E-post:
postmottak@ude.oslo.kommune.no
Postadresse
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Nordre Aker Skole
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo
Merk e-posten eller konvolutten med skolens navn.

 

Besøksadresser

Avdeling Sogn
Sognsvannsveien 67
0372 Oslo
Avdeling Nydalen
Gjerdrumsvei 21
0484 Oslo
Postadresse/Varelevering
Nordre Aker skole
Sognsvannsveien 67
0372 OSLO

 

Slik er Osloskolen organisert

Elev
Lærer
Rektor
Driftsstyret
Utdanningsadministrasjonen
Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning
Byrådet
Oslo bystyre