Avdeling Nydalen

 

Barnetrinn, Gjerdrumsvei 21

Avdeling Sogn

Ungdomstrinn, Sognsvannsveien 67

Adresse

Vi får ny e-post og postadresse. Vennligst benytt de nye adressene hvis du skal kontakte oss skriftlig.
E-post:
postmottak@ude.oslo.kommune.no
Postadresse
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Nordre Aker Skole
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo
Merk e-posten eller konvolutten med skolens navn.Besøksadresser

Avdeling Sogn
Sognsvannsveien 67
0372 Oslo
Avdeling Nydalen
Gjerdrumsvei 21
0484 Oslo
Postadresse/Varelevering
Nordre Aker skole
Sognsvannsveien 67
0372 OSLO

 

Slik er Osloskolen organisert

Elev
Lærer
Rektor
Driftsstyret
Utdanningsadministrasjonen
Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning
Byrådet
Oslo bystyre