Visjon
Visjon
NYHETER

Vi får ny e-post og postadresse fra og med 15. Februar 2019. Vennligst benytt de nye adressene hvis du skal kontakte oss skriftlig.

 

E-post:
postmottak@ude.oslo.kommune.no

Postadresse:
Oslo kommune, Utdanningsetaten

Nordre Aker Skole

Postboks 6127 Etterstad

0602 Oslo

 

Merk e-posten eller konvolutten med skolens navn.

Avdeling Nydalen
Bilde av barneavdelingen

Gjerdrumsvei 21

Avdeling Sogn

Sognsvannsveien 67 

Besøksadresser

Avdeling Sogn:

Sognsvannsveien 67, 0372 Oslo

 

Avdeling Nydalen:

Gjerdrumsvei 21, 0484 Oslo

 

POSTADRESSE / VARELEVERING

 

Nordre Aker skole

Sognsvannsveien 67

0372 OSLO

Slik er Osloskolen organisert

Elev

Lærer

Rektor

Driftsstyret

Utdanningsadministrasjonen

Byrådsavdeling for
kunnskap og utdanning

Byrådet

Oslo bystyre