Hovedseksjon

Praktisk-estetiske fag

Elever i kunst og håndverk

Hentet fra Overordnet del: Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling.

Bruk av dyr i undervisningen

Forskning viser at dyr har en helsebringende effekt

Det har vi gjentatte ganger erfart hos oss. Derfor er DAI et av NAS sine satsningsområder når det gjelder å tilby et helsefremmede undervisningsopplegg.

Vi har spesialpedagoger med lang erfaring innen bruk av hest og hund, og kan tilby dette som et fast punkt på timeplanen.

Mange barn og ungdom har funnet en støtte og trygghet i dyrene, noe som igjen har gitt positive ringvirkninger på andre arenaer.

Dyrene

  • Har en beroligende effekt
  • Blir alltid glade for å se deg
  • Kan bidra til økt lærelyst i form av mestringsopplevelser
  • Ser deg for den du er
  • Forstår at noen dager er vanskeligere enn andre

Tilbudene

Dyreassisterte intervensjon med hund

Skjerven gård som læringsarena

Uteskole

Skolehage

Kroppsøving

Musikk

Kunst og håndverk

Mat og helse