Hovedseksjon

FMT-kurs                          Forebygging, mestring og trygging

Gutt som går på strand
Kursbeskrivelse
  • Oppstartsmøte: Utveksling av informasjon og forventninger.
  • Økt 1: Første del av fyringsmodellen, situasjonsanalyse og praktiske øvelser. Varighet 2 t.
  • Økt 2: Andre del av fyringsmodellen, mestringsplan og praktiske øvelser. Varighet 2 t.
  • Oppfølgingstime: Erfaring med bruk av mestringsplanen.

Det forventes at en fra ledelsen er representert på øktene, samt at deltakere er godt informert om kursets innhold og omfang. Vi har behov for storskjerm, pc/nett-tilgang og et rom det går an å bevege seg i.

Søknadsskjema finner du i dokumentlisten til høyre.

For nærmere informasjon ring Nordre Aker skole, 22144000

 

FMT-Kurs

Målsettingen er å gi deltakerne kunnskap om forebygging av uhensiktsmessig atferd, felles forståelse for elevenes utfordringer og trygghet til å møte krevende situasjoner.