Hovedseksjon

Ledelse og administrasjon

Rektor: Solfrid Tanberg Øhrn 
Telefon: 97 59 59 49
E-post: solfrid.ohrn@osloskolen.no

Assisterende rektor: Are Sandsdalen
Telefon: 95 22 52 81
E-post: are.sandsdalen@osloskolen.no

Avdelingsleder: Cecilie Mørland
Telefon: 48 17 03 23
E-post: cecilie.morland@osloskolen.no

Kontorsjef: Anita Hänninen
Telefon: 22 14 40 00
E-post: anita.hanninen@osloskolen.no

Førstekonsulent: Ghizlane Saddiki 
Telefon: 22 14 40 00
E-post: ghizlane.saddiki@osloskolen.no

IKT-ansvarlig: Anstein Berget
Telefon: 22 14 40 00
E-post: anstein.berget@osloskolen.no