Ledelse og administrasjon

Rektor: Kari Beck
Telefon: 22 14 40 00
E-post: kari.beck@ude.oslo.kommune.no

Assisterende rektor: Svein Søndenå
Telefon: 95 23 23 21
E-post:svein.sondena@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinspektør: Bente Moen Eiksund
Telefon: 41 20 65 94
E-post: bente.moen.eiksund@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinspektør: Jan Røed Ellingsen (for tiden i permisjon)
Telefon: 22 14 40 00
E-post: jan.ellingsen@ude.oslo.kommune.no

Kontorsjef: Anita Hänninen
Telefon: 22 14 40 00
E-post: anita.hanninen@ude.oslo.kommune.no

Konsulent: Margrethe Ramstad
Telefon: 22 14 40 00
E-post: margrethe.ramstad@ude.oslo.kommune.no

IKT-ansvarlig: Morgan Staangstad
Telefon: 22 14 40 00
E-post: mosta002@osloskolen.no