Hovedseksjon

Ledelse og administrasjon

Rektor: Solfrid Tanberg Øhrn 
Telefon: 97 59 59 49
E-post: solfrid.ohrn@osloskolen.no

Assisterende rektor: Are Sandsdalen
Telefon: 95 22 52 81
E-post: are.sandsdalen@osloskolen.no

Avdelingsleder Sogn: Bente Moen Eiksund
Telefon: 41 20 65 94
E-post: bente.eiksund@osloskolen.no

Avdelingsleder Nydalen: Renathe Vines
Telefon: 90 28 75 14
E-post: revia@osloskolen.no

Kontorsjef: Anita Hänninen
Telefon: 22 14 40 00
E-post: anita.hanninen@osloskolen.no

IKT-ansvarlig: Anstein Berget
Telefon: 22 14 40 00
E-post: anstein.berget@osloskolen.no