Hovedseksjon

Nydalen

skolegård-gjerderumsvei

Avdelingen har tre lærerteam som jobber opp mot de tre behandlingsavdelingene ved barneseksjonen, psykisk helse, OUS.

Her jobber vi i et tett og godt samarbeid med andre fagpersoner som sykepleiere, psykologer, psykiatere, miljøterapeuter og leger for sammen å gi et best mulig tilbud til det enkelte barn og dens familie.

Noen barn går på sin nærskole mens andre er av ulike årsaker er hjemme uten å klare å følge undervisningen på sin skole. For begge grupper jobber vi sammen med nærskole, behandlere, eleven og familien for å støtte og hjelpe rundt alt som handler om skolegangen for den enkelte.

Nordre Aker skole har også egne skolelokaler og et omfattende tilrettelagt tilbud som elevene kan benytte seg av mens de er innskrevet, og som du kan lese mer om på sidene her.

Nordre Aker skole tilbyr også dyreassisterte intervensjoner.
Av

Enhet A

Barn enhet A er en del av Barneseksjonen, og tilbyr arenafleksible utrednings- og behandlingsplasser til barn (4-14 år) og deres familier ut fra en døgnramme, der poliklinikk signaliserer behov for bredere utredning/behandling.
Barn, enhet A er tilknyttet en behandlingsstøttende institusjonsskole.

Mer informasjon finner du her.

Enhet B

Barn enhet B tilbyr arenafleksible utrednings- og behandlingsplasser til barn (4-14 år) og deres familier der poliklinikk signaliserer behov for bredere utredning/behandling. 
Barn, enhet B er tilknyttet en behandlingsstøttende institusjonsskole.

Mer informasjon finner du her.

Front barn

Front-teamet gir et raskt og intensivt tilbud til barn i Oslo med store psykiske helseutfordringer. Målgruppen er barn og unge i aldersgruppen 4-14 år i alvorlige kriser og med mulig psykopatologi med akutt forverring/raskt funksjonsfall. Eksempler på tilstander er psykose, alvorlige traumereakjsoner og suicidalitet.

Mer info finner du her.