Vår profil

Visjon

Elevene er i alderen 6–18 år og har midlertidig elevstatus ved Nordre Aker skole mens de følger et behandlingsopplegg. 

Nordre Aker skole er en institusjonsskole bestående av to skoleavdelinger– Nydalen og Sogn .

Skolens primæroppgave er pedagogisk kartlegging, opplæring og utadrettet virksomhet. Det gis et tilpasset opplæringstilbud i nært samarbeid med behandlingsenheten. Behandlingen er styrende for elevenes skoletilbud. 

Nordre Aker skole er en institusjonsskole forankret i Opplæringsloven § 13 - 3a. 

Avdeling Nydalen

Skolen gir et pedagogisk tilbud til barn som er innskrevet ved Barneseksjon for psykisk helse, som består av to enheter, A og B. Målgruppen er barn i alderen 4-14 år. Behandlingen tilpasses individuelt for det enkelte barn og familie i en arenafleksibel behandlingsmodell.

 

Spesialpedagog fra Nordre Aker skole er en del av teamet. Pedagogen har ansvar for pedagogisk kartlegging, og samarbeider tett med nærskole, PPT og eventuelt andre instanser. Skolen arbeider etter en arenafleksibel modell, der pedagogen bidrar med hjelp og veiledning ved elevens nærskole. Ved behov tilbys også tilrettelagt undervisning i skolens lokaler i Gjerdrums vei 21.

 

Elever kan ikke søkes direkte til Nordre Aker skole. Vårt tilbud gjelder kun for barn som er pasienter ved Barneseksjon for psykisk helse.

Les mer om Spesialsekasjonen psykisk helse for barn og ungdom på Oslo universitetssykehus.

Avdeling Sogn

Skolen gir et pedagogisk tilbud til barn og ungdom fra 13 til 18 år som er innskrevet ved Ungdomsseksjon for psykisk helse. Den består av to enheter: Akutt døgnbehandlingsenhet og Intermediær døgnbehandlingsenhet.

 

Spesialpedagog fra Nordre Aker skole er en del av et behandlingsteam. Pedagogen har ansvar for opplæring,  pedagogisk kartlegging og samarbeider tett med nærskole, PPT og eventuelt andre instanser. Skolen arbeider etter en arenafleksibel modell, der pedagogen bidrar med hjelp og veiledning ved elevens nærskole. Elevene får tilrettelagt opplæring i skolens lokaler i Sognsvannsveien 67.

 

Elever kan ikke søkes direkte til Nordre Aker skole. Vårt tilbud gjelder kun for ungdom som er pasienter ved Ungdomsseksjon for psykisk helse.

 

Les mer om Spesialsekasjonen psykisk helse for barn og ungdom på Oslo universitetssykehus.