Vår profil

Visjon

Elevene er i alderen 6–18 år og har midlertidig elevstatus ved Nordre Aker skole mens de følger et behandlingsopplegg. 

Nordre Aker skole er en institusjonsskole bestående av to skoleavdelinger– Nydalen og Sogn .

Skolens primæroppgave er pedagogisk kartlegging, opplæring og utadrettet virksomhet. Det gis et tilpasset opplæringstilbud i nært samarbeid med behandlingsenheten. Behandlingen er styrende for elevenes skoletilbud. 

Nordre Aker skole er en institusjonsskole forankret i Opplæringsloven § 13 - 3a.