Hovedseksjon

Psykiatri, læring og utvikling i skolen

Sure barn

PLUS – Psykiatri, læring og utvikling i skolen 

PLUS-teamet er et ambulant team tilknyttet Nordre Aker skole. Vi tilbyr tjenester for 1.-7. trinn i Osloskolen.

Teamet tilbyr:

Elevsak med 9 ukers oppfølging

Kriterier for inntak 

  • Eleven er innskrevet hos BUP, og det foreligger samtykke til samarbeid.
  • Sakene skal være på indikert nivå - høy alvorlighetsgrad.
  • Eleven må ha noe tilstedeværelse ukentlig. 

Oppfølging av elevsak tilpasses hver enkelt sak og kan innebære observasjon, veiledning, kompetanseheving på team, modellering, sosioemosjonell kartlegging og deltakelse i tverrfaglige møter. 

Det forventes at en fra ledelsen er representert på møter og veiledning.

Kompetansepakker rundt elevsak med oppgaver underveis. 

  • Bekymringsfullt skolefravær, 2-4 økter 
  • Hvordan forstå og møte uforståelig atferd, 2-4 økter 
  • Kommunikasjon med barn, 2-4 økter 

Kompetanseheving innen følgende temaer (1-2 timer) 

  • Følelsesregulering med fokus på angst 
  • Hvordan forstå og møte uforståelig atferd 
  • Bekymringsfullt skolefravær (skolevegring / skolenærvær)  

Det kan søkes om hjelp direkte til Nordre Aker skole. Det kan også søkes via PPT/ SEL (sosioemosjonell læring) som ligger på Tavla.

Søknadsskjema finner du i dokument listen til høyre. 

 

For nærmere informasjon ring Nordre Aker skole v/ koordinator Ellen Meyer Knutsen 

Mobil : 90741832 

Mail: Ellen1103@osloskolen.no