Hovedseksjon

Sogn

skolebygg

Den består av fire enheter: Akutt døgnbehandlingsenhet (UPA), Intermediær døgnbehandlingsenhet (IME) Dagenheten for spiseforstyrrelser og Front ungdom.

Våre pedagoger jobber i tett samarbeid med andre faggrupper på enhetene (sykepleiere, psykologer, psykiatere, leger og miljøterapeuter). Målet er å gi et best mulig tilbud til den enkelte ut fra skolens visjon om "trygghet, mestring og utvikling".

Vi samarbeider også tett med elevens nærskole, og mange av våre elever får også undervisning/oppfølging på sin nærskole mens de er innskrevet hos oss.

Front ungdom

Nordre Aker har et lærerteam som jobber opp mot Front Ungdom, som er en enhet ved ungdomsseksjonen ved OUS.

Her jobber vi i et tett og godt samarbeid med andre fagpersoner som sykepleiere, psykologer, barnevernspedagoger og leger for sammen å gi et best mulig tilbud til den enkelte ungdom og deres familie.

Noen ungdommer går på sin nærskole mens andre er av ulike årsaker er hjemme uten å klare å følge undervisningen på sin skole. For begge grupper jobber vi sammen med nærskole, behandlere, ungdommen og familien for å støtte og hjelp rundt alt som handler om skolegangen for den enkelte.

Nordre Aker skole har også egne skolelokaler og et omfattende tilrettelagt tilbud som elevene kan benytte seg av mens de er innskrevet.

Les mer om Front Ungdom her

Akutt døgnbehandlingsenhet (UPA)

Nordre Aker skole gir et skoletilbud til elever i aldersgruppen 13-18 år som er innlagt  ved Akutt døgnenhet.

 

Det pedagogiske tilbudet utarbeides i nært samarbeid med behandlingsteam.

Timeplanen utarbeides i samarbeid med eleven og med utgangspunkt i elevens interesser.

I tillegg til de ordinære skolefagene får elevene tilbud om undervisning i kunst -og håndverk, mat-og helse, kroppsøving, musikk og dyreassisterte intervensjoner.

Undervisningen gis i avdeling og i Nordre Aker skoles lokaler.

 

Les mer om avdeling her

Intermediær døgnbehandlingsenhet (IME)

Pasienter innlagt på intermediær døgnbehandlingsenhet (IME) kan få et skoletilbud tilrettelagt av pedagoger fra Nordre Aker skole. IME er et tilbud til pasienter som henvises via BUP'ene i Oslo og er som oftest godt planlagte. Slik vil det gjerne også være en plan for hvordan skolegangen skal ivaretas gjennom innleggelsen.

Oppstarten tar gjerne form som en skolesamtale mellom pedagog og elev. Vi kartlegger hva behovet er for faglig påfyll, og hva vi tror er en god og oppnåelig timeplan for eleven. Timeplanen er i stor grad skreddersøm, og utføres så ofte det lar seg gjøre i samråd med elevens nærskole. Det pedagogiske tilbudet utarbeides i nært samarbeid med behandlingsteamet.

Les mer om avdelingen her.