Hovedseksjon

Dyreassisterte intervensjoner med hund

hund med genser

Skolen tilbyr hundeassistert pedagogikk som et frivillig tilbud. Her blir undervisningen tilpasset etter elevens ønske og behov, der målet er å skape trygghet, glede, mestring, motivasjon og samarbeid.

Både spesialpedagoger og hunder er utdannet og godkjent, eller under opplæring gjennom Dyrebar omsorg, universitet i Ås, NMBU.

Skolen kan tilby hundeassistert undervisningsstøtte i forbindelse med lese- og skriveopplæring, musikkundervisning, støtte under kartlegging, samt som et eget fag med dyreassisterte aktiviteter.