Hovedseksjon

Skjerven gård som læringsarena

elever på hest

Hesteassistert undervisning foregår på Skjerven gård en dag i uken, der elevene får være i samspill med alle hestene på gården. Disse omgivelsene gir grobunn for glede, ro, tillit og sosialt felleskap. Samhandling og aktiviteter med hesten kan bidra til økt konsentrasjon, tro på egen mestring og personlig utvikling. Det kan også gi en følelse av orden og bidra positivt til å ytre egne behov og sette tydeligere grenser.

Skjerven gård ligger i Maridalen. Gården har hester, hund, høner og katt. Det er Jon Ivar og Tori ved Skjerven gård som har ansvaret for gårdsdriften. Gårdstilbudet rommer 5 elever og tilsvarende spesialpedagogisk personell. Planlegging og gjennomføring av tilbudet gjøres av spesialpedagoger med utdanning innen dyreassisterte intervensjoner. For å få plass på Skjerven gård kreves det ingen forkunnskaper om hest, men det er en fordel med dyreinteresse.

De hesteassisterte aktivitetene på gården innebærer kos og stell av hesten, stallarbeid, oppsaling, aktiviteter med hesten fra bakkeplan og på hesteryggen. Rideturer i skogen med hest og vogn, og rideinstruksjon på gården.

Elever kan låne yttertøy og øvrig utstyr. Skolen organiserer transport tur/retur Skjerven gård.