Hovedseksjon

Uteskole

kjele på bål

Mestring, trygghet og utvikling er grunnlegende for våre aktivteter med uteskole.

– Å tilbringe tid utendørs i naturen, som for eksempel i skog og mark, kan virkelig forbedre mental helse, sier psykiater Alan Kellas

– Det er god dokumentasjon for at fysisk aktivitet bedrer symptomer på depresjon, og at det bedres enda mer dersom denne aktiviteten foregår utendørs, sier Marte Roa Syvertsen, stipendiat og lege ved Nevrologisk avdeling på Drammen sykehus.

Mestring, trygghet og utvikling er utgangspunktet for at elever ved Nordre AKer skole skal oppnå uteskole sitt mål: ønske å ha uteskole igjen.

Forutsigbarhet og gjenkjennelse.